yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: aprile 2011

video

Loading...

sabato 30 aprile 2011

Del Ponteova: Papa primio Gotovinu, a mene odbio


30 Aprile 2011RIM - Italijanski nedeljnik "Espreso", pozivajući se na telegram "Vikiliksa", piše da se Karla del Ponte, u vreme dok je bila na mestu glavnog haškog tužioca, posvađala sa Vatikanom oko prijema kod pape.

U telegramu koju je Vatikan uputio američkoj ambasadi pri Svetoj Stolici stoji da je Karla del Ponte bila "iritantna i neodgojena" kada je tražila prijem kod pape Benedikta XVI.


Haška tužiteljka je u septembru 2005. godine tražila prijem kod pape, jer je želela da on utiče na Hrvatsku i Katoličku crkvu u Hrvatskoj oko skrivanja generala Ante Gotovine.


Iako se nije uspela videti s papom, Del Ponteova se sastala s tadašnjim sekretarom za odnose s državama Đovanijem Lajolom kojem je rekla da je "Gotovinu primio papa Jovan Pavle II", a da je njoj odbijena audijencija kod pape.


"Ako je Gotovina i bio kod pape, bio je u grupi koja je primio papa", objasnio je Vatikan u depeši Amerikancima.


"Katolička crkva štitila Gotovinu"


U intervjuu "Dejli telegrafu", Del Ponteova je tada potvrdila da je njena molba za audijenciju kod pape odbijena, ali i da poseduje informacije da se Gotovina skriva u franjevačkom samostanu, "što znači da ga Katolička crkva štiti".


Nakon tog intervju, Lajola joj je odgovorio da papa prima samo predsednike i ministre i da poručio joj da dođe "u subotu na Trgu svetog Petra".


Nakon toga, Del Ponteova je pitala bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera da li je Hrvatska spremna za istragu u franjevačkim samostanima. On je odgovorio potvrdno i otvorio istragu u Hrvatskoj.


Del Ponteova je tvrdila da bi crkva za nekoliko dana mogla da utvrdi lokaciju na kojoj se skriva Gotovina, jer se nalazi u franjevačkom samostanu u Hrvatskoj, ali da Katolička crkva to ne želi da učini.


Ona je takođe istakla da Katolička crkva ima najrazvijeniju obaveštajnu službu. (Fonte"Blic")

Crna Gora traži proveru albanskih udžbenika geografije


30 Aprile 2011PODGORICA - Crnogorsko Ministarstvo inostranih poslova i evropskih integracija zatražilo je od Ambasade Crne Gore u Tirani da proveri da li se u udžbenicima geografije za četvrti razred srednjih škola u Albaniji falsifikuju istorijske činjenice o današnjim granicama u regionu.

U albanskim udžbenicima, kako su preneli grčki mediji, navodi se je istočni deo Crne Gore albanska teritorija, koja je nasilno oduzeta nakon balkanskih ratova.


"Ministarstvo je zatražilo od Ambasade u Tirani da proveri da li se u udžbenicima geografije za četvrti razred srednjih škola u Albaniji falsifikuju istorijske činjenice o današnjim granicama u regionu, uključujući i o granicama Crne Gore i Albanije", rekao je Ramiz Bašić iz crnogorskog MIP-a.


Prema njegovim rečima, u slučaju da se to pokaže tačnim, Ministarstvo je dalo instrukciju ambasadoru Željku Peroviću da zatraži prijem na najvišem nivou u Ministarstvu inostranih poslova Albanije i objašnjenje tim povodom.


"Zavisno od toga, Ministarstvo će preduzimati odgovarajuće korake", zaključio je Bašić. (Fonte "Blic")

Prepolovljena kazna Urošu Mišiću .


30 Aprile 2011BEOGRAD - Navijaču Urošu Mišiću (22) je izrečena konačna kazna od pet i po godina zatvora u Apelacionom sudu u Beogradu za napad na žanadara Nebojšu Trajkovića, saznaje ekskluzivno “Blic”.

- Mišiću je preinačeno krivično delo od pokušaja ubistva u napad na službeno lice, što je važilo u vreme kada je policajac napadnut. Nije bilo dokaza da je Mišić policajcu pokušao da ugura baklju usta jer Trajković nema povrede na licu, ni na rukama od upaljene baklje. Apelacioni sud je i otvorio pretres da bi neposredno utvrdio sporne činjenice - kaže izvor “Blica” upoznat sa donetom odlukom.
Pisana odluka o presudi Mišiću iz Apelacionog suda, kako saznajemo, biće poslata strankama tokom iduće nedelje.


Razlozi za smanjenje kazne
- Delo prekvalifikovano na napad na službeno lice jer nema dokaza da je u pitanju pokušaj ubistva
- Sud morao da uvaži zakonom propisane olakšavajuće okolnosti mladost optuženog i raniju neosuđivanost

Pre ove konačne odluke Apelaciong suda u Beogradu je isto prvostepeno veće donosilo dva puta istu presudu za Mišića od 10 godina zatvora. Zato je sada Apelacioni sud imao obavezu da donese konačnu odluku.
Veće Okružnog suda u Beogradu kojim je predsedavao sudija Velimir Lazović prvo je 19. septembra 2008. osudilo Mišića na deset godina zatvora. Vrhovni sud je tu presudu poništio marta 2009. uz obrazloženje da je prvostepena presuda beogradskog Okružnog suda doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka jer nisu dati jasni i konkretni razlozi zašto su određene činjenice koje su utvrdili, odlučujuće za kvalifikaciju dela i odmeravanje kazne. Vrhovni sud je tada upozorio da je prvostepena odluka o kvalifikaciji krivičnog dela i visini kazne u suprotnosti sa obrazloženjem presude.

Međutim, isto veće, kojim je predsedavao sudija Lazović, ponovo je donelo identičnu presudu aprila 2010. Sudija Lazović je tada obrazložio da je “bio masovni napad na jedno lice, s ciljem da se što teže povredi” i dodao “da je okrivljeni postupio sa eventualnim umišljajem, a ne sa direktnim, kako tvrdi optužba”, što znači da je Mišić bio svestan mogućih posledica, ali da nije unapred hteo da ih nanese.


Veštaci su utvrdili da Mišić nije prineo baklju ustima Trajkoviću u vreme napada, što je bila tvrdnja tužilaštva i policije, jer bi napadnuti policajac u tom slučaju imao teške povrede na licu trajne prirode. Lekari nisu otkrili na povrede od baklje na rukama Trajkovića. Sudija Lazović je rekao da njegovo veće ostaje pri mišljenju da je Mišić pokušao da ugura baklju u usta Trajkoviću i dodao je da je “sreća što je oštećeni rukom odgurnuo baklju”.

Advokat Borivoje Borović, branilac Mišića, tvrdio je da njegov klijent može da odgovara samo za nanošenje teških telesnih povreda jer je “dokazano da nije bilo motiva ni umišljaja da policajca liši života”.


Ovaj postupak su pratile burne reakcije javnosti. Sudiji Lazoviću koji je sudio prvostepeno su čak sa tibina navijači javno upućivali pretnje. Navijači Zvezde i Partizana prvi put su se od postojanja klubova ujedinili da bi kritikovali ovu presudu i prvostepenu presudu za ubistvo Brisa Tatona.


U toj prvostepenoj presudi za ubistvo Tatona organizatori napada su kažnjeni sa po 30 godina zatvora, a izvršioci sa po 12 i 14 godina. (Fonte "Blic")

MANS o realizaciji antikorupcijskih mjera: Nema ključnih rezova


30 Aprile 2011"Nezavisnost Državne revizorske institucije nije dodatno ojačana", rekao je Maraš

Ključne aktivnosti koje bi doprinijele postizanju značajnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu ni započete, Skupština Crne Gore još nije uspostavila posebno radno tijelo koje bi se bavilo borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, niti je izvršena puna harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa konvencijama iz oblasti organizovanog kriminala, pokazao je izvještaj o učincima u oblasti antikorupcije Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.

”Nije izmijenjen ni Zakon o sprječavanju sukoba interesa, iako je godinama prepoznat kao veoma problematičan od strane svih relevantnih međunarodnih organizacija. Izmjenom zakonodavstva nije unaprijeđena ni zaštita lica koja prijavljuju korupciju.

Nezavisnost Državne revizorske institucije nije dodatno ojačana kroz izmjene postojećeg zakonodavstva, kao što nije formirano ni nezavisno tijelo za reviziju potrošnje sredstava dobijenih od strane Evropske unije", saopštio je programski direktor te NVO Vuk Maraš.

On je kazao da je najveći dio mjera koje su realizovane tokom 2010. godine bile administrativnog karaktera, pa nisu mogle imati veći doprinos faktičkom smanjenju stepena korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

Potpuno realizovano samo 13 odsto mjera

MANS je objavio 14. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje mjera za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji sadrži informacije o antikorupcijskim reformama koje su sprovedene u Crnoj Gori tokom 2010. Maraš je naveo kako se najviše realizovanih mjera odnosilo na održavanje obuka za državne službenike

Od ukupno 266 mjera koje su predviđene crnogorskim Akcionim planom za borbu protiv korupcije, tokom 2010. potpuno je realizovano samo 13 odsto mjera, dok je skoro polovina mjera djelimično realizovana. Realizacija 41 odsto mjera nije ni započeta, dok dvije mjere nisu mogle biti ocijenjene na osnovu raspoloživih informacija.

Maraš je naveo kako se najviše realizovanih mjera odnosilo na održavanje obuka za državne službenike, za veliki broj institucija nabavljena je nedostajuća tehnička oprema, a za neke su obezbijeđeni i adekvatni prostorni kapaciteti.

Dvije finansijkse istrago u 2010.

“Neke državne institucije su sprovodile medijske kampanje koje za cilj imaju podizanje svijesti javnosti o korupciji i putem saopštenja za medije informisale javnost o svom radu. Institucije su zaključivale i sporazume sa državnim i međunarodnim institucijama i stranim državama kao i usvojile i veliki broj podzakonskih akata. U dijelu aktivnosti organa krivičnog gonjenja i presuđenja, nije bilo imovine koja je trajno konfiskovana pravosnažnim sudskim odlukama

Nije pripremljen ni Izvještaj o korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima i drugim dobrima koja pripadaju Crnoj Gori, pa se tako i dalje ne zna koja se sve imovina nalazi u vlasništvu Crne Gore i na koji se način njome raspolaže.

U dijelu aktivnosti organa krivičnog gonjenja i presuđenja, nije bilo imovine koja je trajno konfiskovana pravosnažnim sudskim odlukama, a koja je stečena vršenjem krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala, dok je privremeno zamrznuta imovina u vrijednosti manjoj od milion eura.

Specijalni istražni tim sproveo je samo četiri istrage i dvije finansijske istrage u cijeloj 2010.

Za policiju ostalo još posla

Maraš je rekao da Uprava policije nije sačinila analizu kriminalističke scene Crne Gore, niti je pripremila izvještaj o uticaju organizovanog i teškog kriminala iz regiona na Crnu Goru. "Konačno je stvoren proceduralni osnov da Nacionalna komisija efikasnije i aktivnije nadzire i koordinira rad institucija u sprovođenju reformi"

Takođe, još nije uspostavljena Nacionalna kancelarija Europola u Crnoj Gori, niti je policija formirala kriminalističko-obavještajne jedinice u svim svojim podružnim jedinicama.

“Sama Nacionalna komisija za praćenje sprovođenja Akcionog plana je, nakon tri godine, konačno prihvatila predloge MANS-a i otvorila sjednice za javnost, kao i omogućila građanima da tom tijelu podnose predstavke.

Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da su nova rješenja podržali isti članovi Nacionalne komisije koji su u prethodnom periodu nekoliko puta glasali protiv MANS-ovih predloga.

Time je konačno stvoren proceduralni osnov da Nacionalna komisija efikasnije i aktivnije nadzire i koordinira rad institucija u sprovođenju reformi u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”, rekao je on.(Fonte "Vijesti")

Iz Budve za Palermo kreće baklja u čast sudije Faklonea. za borce protiv mafije


30 Aprile 2011Za sada nije jasno zašto se baklje pale u Budvi i zašto kreću baš iz Crne Gore. Takođe ne piše ko pomaže organizaciju iz Crne Gore

Firenca/Budva - Iz Budve bi 7. maja trebalo da krene tradicionalna memorijalna baklja u znak sjećanja na borce za pravdu, nastradale 1992. u mafijaškim atentatima, objavile su italijanske agencije.

Naziv inicijative, koja se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Italije je "Da ne zaboravimo - ceremonija u znak sjećanja na žrtve dužnosti". Događaj je osim Đonavaniju Falkoneu i Paolu Borselinu, koji su ubijeni prije 19 godina u mafijaškim atentatima, posvećen je svim žrtvama organizovanog kriminala i terorizma.

U Budvi iznenađeni

U Italiji ubistvo Borselina i Falkonea važi za neke od najtragičnijih momenata u borbi protiv mafije - obojica važe za heroje i njihova imena nose mnoge škole i razne druge ustanoveOrganizatori manifestacije nijesu prijavili upravi grada Budva da će upravo iz metropole turizma, simbolično krenuti baklja u znak sjećanja na dva italijanska borca protiv mafije.

“Niko nam se nije pismeno niti usmeno obratio zahtjevom da će bilo kakva manifestacija te vrste biti organizovana u našem gradu,” kazali su sinoć „Vijestima“ iznenađeni objavom italijanskih agencija.

Baklje će, kako javljaju italijanski mediji, petorica biciklista pronijeti crnogorskim ulicama, zatim će iz Barija krenuti ka sjeveru Italije, proći kroz mnoštvo italijanskih gradova, i vratiti se do Palerma (Sicilija), gdje su ubijeni Borselino i Falkone, i gdje treba da stignu do godišnjice koja je 23. maja.

Ne piše ko pomaže organizaciju iz Crne Gore

Događaj je organizovao italijanski nezavisni sindikat policije (Sindacato Autonomo di Polizia, SAP), u saradnji sa fondacijom Falkone, italijanskim Ministarstvom obrazovanja, Savjetom policijskih sindikata Evrope.

U svakom od mnogobrojnih mjesta u kome će se zaustaviti povorka biciklista sa bakljama obilježava se makar jedna žrtva mafije. Ove godine povorka će proći kroz Brindisi, Bari, Molu, Peskaru, Akvilu, Ankonu, Rimini, Bolonju, Padovu, Torino, Đenovu, Rim, Palermo...

Za sada nije jasno zašto se baklje pale u Budvi i zašto kreću baš iz Crne Gore. Takođe ne piše ko pomaže organizaciju iz Crne Gore.

Uvecaj!

U Italiji ubistvo Borselina i Falkonea važi za neke od najtragičnijih momenata u borbi protiv mafije - obojica važe za heroje i njihova imena nose mnoge škole i razne druge ustanove.

Nijedan od dva masakra nije do kraja raskrinkan i godinama se šire spekulacije o umiješanosti osoba na vlasti, te o nevoljnosti da se proces dovede do kraja.

Đovani Falkone smatra se zaslužnim za osnivanje Nacionalne direkcije za borbu protiv mafije, i Istražne direkcije za borbu protiv mafije (Direzione Investigativa Antimafia, DIA), koja je nastala 1991. godine.Falkone se borio za stvaranje ovih institucija, koje su danas nosioci svih velikih istraga protiv mafije, smatrajući da se jednoj razuđenoj kriminalnoj organizaciji ne može suprotstaviti samo pojedinačnim tužiocima i organima policije.

Borselino i Falkone su se poznavali i zajedno su radili na stvaranju tima tužilaca koji je doveo do prvog "maksi-procesa protiv mafije" koji je rezultirao 1987. sa rekordnih 360 osuda, ukupno 2.665 godina zatvora, i milijarde italijanskih lira kazni.

Ubijeni su u razmaku manje od dva mjeseca. Falkone je ubijen u kolima maja 1992. godine zajedno sa suprugom i članovima obezbjeđenja.

Borselino je ubijen zajedno sa pet članova ličnog obezbjeđenja jula 1992, ispred kuće svoje majke.(Fonte "Vijesti")

Rights group: One Chinese lawyer freed as another one goes missing


30 Aprile 2011Beijing, China -- Chinese authorities freed a prominent lawyer held for more than two months shortly after a U.S. official called for his release, a rights group said.

Teng Biao was released Friday after 70 days in custody, according to a U.S. Embassy spokesman.

China Human Rights Defenders also confirmed that he was no longer detained.

His release comes after two days of talks between the U.S. and China in Beijing.

"We've seen a serious backsliding in human rights," said Michael Posner, assistant U.S. secretary of state for democracy, human rights and labor.

During his meetings with Chinese officials, Posner highlighted the lawyer's case along with a host of other activists, artists and religious groups.

Posner said Thursday that relations between the United States and China could suffer as a result of the crackdown on activists following calls for a revolution in February.

However, celebration of his release was quickly muted when another lawyer was taken into custody soon after.

Li Fangping was seized by unidentified people while leaving an office building in Beijing and has been out of contact since then, according to China Human Rights Defenders.

Li has represented several high-profile individuals, including lawyer Chen Guangcheng, who remains under house arrest in Shangdong Province following his release from prison.

He also defended Zhao Lianhai, an outspoken food safety activist and parent of a child contaminated by melamine-tainted milk powder in 2008.

China Human Rights Defenders said Li told his wife by phone on Friday that "I may be gone for a period of time ... can't talk more."

Attempts to contact Li since then have gone unanswered.

"Releasing Dr. Teng is welcoming news, but China cannot continue to play this game of letting one go and taking another in if China wants to be seen as a responsible international partner," Bob Fu, founder of the nongovernmental organization China Aid, said in a statement.

Calls to Chinese officials for comment were not returned.(Fonte "CNN")

Ugandan opposition leader is in Kenya for medical treatment


30 Aprile 2011Nairobi, Kenya -- Ugandan opposition leader Kizza Besigye remained at a private hospital here on Saturday for treatment and observation following his arrest earlier this week, his sister said.

Besigye's sister, a medical doctor in Uganda, said her brother has suffered from temporary blindness and serious bruising since his arrest in Uganda on Thursday. She spoke to CNN by phone from Uganda's capital city of Kampala.

"He has had several tests," said Olive Kobusingye, "to test the toxicology of the substance that police sprayed in his eyes."

An assistant to Besigye said the opposition leader is in serious condition and that his doctors have deemed him "too weak" to talk to anyone. He will be kept in observation for at least another night, said the assistant in Nairobi.

CNN could not independently confirm the reports of Besigye's health.

Meanwhile, Ugandan President Yoweri Museveni was also in Nairobi on Saturday, addressing a popular private business forum.

He spoke just one day after hundreds of angry protesters faced off with security police in the streets of Kampala. At least four people were killed and 120 injured, according to the Ugandan minister of internal affairs.

Rioters were angry at the government and upset over Besigye's latest arrest.

Besigye has been arrested several times this month.

After his fourth arrest on Wednesday, he was released on bail and ordered by the court not to protest for seven months. Defying orders, Besigye hit the streets again Thursday, where men in civilian clothing smashed his car and sprayed him in the face with pepper spray before loading him into a police car.

"Apparently it was after that opposition leader who sprayed the police with that pepper spray first," said Museveni. "I think the lenses of CNN didn't see very well. It was that leader who did that first."

Journalists working for CNN on the scene and videos of the arrest report no attack on the police prior to Besigye's arrest.

Responding to opposition claims that several demonstrators have been killed by police using live ammunition, Museveni said that their deaths will be "investigated."

"This will not escalate. We will defeat them," he said about protesters. "My democracy is a democracy with discipline."

Besigye lost presidential bids in 2001, 2006 and 2011. Museveni has led the east African nation for 25 years.(Fonte "CNN")

Taliban announces spring offensive as NATO readies for greater fight

30 Aprile 2011Washington -- The Taliban said Saturday it is launching a new offensive against foreign troops and Afghan security forces in what it calls the tenth year of "sacred Jihad against all foreign invaders."

Declaring its spring military operations, the Taliban said it will focus on attacks against military bases, airbases, convoys, heads of foreign and local companies, and members of the local government.

It also views as enemies members of the High Peace Council, influential citizens who have been trying to generate dialogue with the militants.

"All Afghan people should bear in mind to keep away from gatherings, convoys and centers of the enemy so that they will not become harmed during attacks of the Mujahideen against the enemy," the statement said.

The Taliban said "strict attention" must be paid to protecting civilians.

"Utilizing all proven military tactics, the operations will focus on usage of advanced weapons against the air and ground forces of the invaders, tip-and-run attacks, and group offensives, city attacks, advanced explosives attacks, effective group and martyrdom seeking attacks by warrior Mujahideen," the statement said.

The Taliban regime in Afghanistan had been sheltering the al Qaeda terror network when it launched attacks against the United States on September 11, 2001. The United States cranked up military operations the next month that led to the toppling of that government.

Ever since, international forces have been fighting Islamic militants in Afghanistan and Pakistan and attempting to support and build the successor Afghan government.

The Taliban announcement comes a day after a NATO official told CNN that the alliance anticipates insurgents to begin an extensive new round of attacks against U.S. and coalition forces "in the coming days."

The officer with NATO's International Security Assistance Force noted that the alliance has seen similar surges at this time in recent years.

"What basically they are trying to do is start their spring offensive and they think by surging their forces and having a concentrated series of attacks that they can demonstrate their power and relevance, and influence over the Afghan population."

ISAF feels the increased coalition attacks on insurgents have had an impact, and new attacks by insurgents signal their effort to recoup their losses.

"Over the past several months insurgents have suffered a number of setbacks, having been pushed out of key sanctuaries. They have lost more weapons caches than any previous year and they have lost hundreds of insurgent commanders and thousands of fighters," the officer said.

In a statement on Saturday addressing the expected escalation in fighting, the United Nations Assistance Mission in Afghanistan urged all parties to avoid harming civilians.

Staffan de Mistura, head of the mission, called on the Taliban "to carry out their previously stated decision to avoid civilian casualties."

"Parties to the conflict must not deliberately attack, target or kill civilians, or indiscriminately harm them," said de Mistura, who was quoted in the statement. "We call on all parties to take all possible measures to protect civilians, especially in the forthcoming months when we expect, unfortunately, intensified conflict."

He noted the Taliban vow to target government officials, lawmakers, foreign and Afghan business leaders, and members of the High Peace Council.

"The United Nations calls on the Taliban to refrain in particular from attacking all such persons who are not taking a direct part in hostilities," the mission said.

The U.N. office also cautioned the Taliban over the "indiscriminate use" of roadside bombs.

"Warring parties are obliged not to launch attacks on civilian locations or in areas where civilians gather such as government buildings, bazaars and parks," the statement said.

Likewise, it said pro-government forces must avoid civilian casualties in its airstrikes and night raids. Troops must "strictly enforce international laws and tactical directives that regulate air strikes" and night raids "must fully respect Afghan cultural and religious practices and minimize harm to civilians."

In the 90 days ending April 22, coalition special forces conducted 1,393 operations, capturing or killing 468 insurgent commanders, and capturing or killing 2,637 lower-level insurgents.

In response to the latest intelligence, ISAF has "increased" measures to protect its forces as well as sharing the intelligence with the Afghan government, the ISAF officer said.

The expectation is new attacks would continue to focus on the latest Taliban tactics of assassinations, small arms attacks and going after so-called "soft" targets of Afghan civilians. The officer also said the alliance is watching for more of the "impersonation and infiltration-type attacks that you have seen in the last several days."

He noted that the alliance remains uncertain if recent attacks by Afghans in military uniforms really are the work of impersonators loyal to the Taliban. ISAF is currently helping train 450 counterintelligence experts in the Afghan forces to help watch for such activity, a doubling of the current counterintelligence force.

This all comes as the Pentagon released its latest report to Congress on the progress in Afghanistan. The military says gains made in Afghanistan over the last half year has created the "necessary conditions" to begin transferring control of security to the Afghanistan government in seven areas of the country inhabited by approximately 20% to 25% of the population.

The latest semi-annual report concludes insurgent momentum has been halted in much of the country, though the gains are "fragile and reversible." However, the report notes that efforts to fortify government and development was "slower than security gains" over the last six months.

The total number of security incidents were higher from October 2010 through March 2011 compared to the same period of the winter of 2009-2010 the report said. The report says this is mainly due to increased ISAF and Afghan troop presence, which allowed for a higher pace of operations against insurgents safe havens.(Fonte "CNN")

U.S. envoy criticizes Sudanese president's remarks on Abyei


30 Aprile 2011The United States is slamming the Sudanese president's assertion that his government would not recognize the new state of South Sudan if it claims the disputed oil-rich region of Abyei.

South Sudan voted to split from the north and is scheduled to declare its independence in July.

In a speech broadcast on state television Wednesday, President Omar al-Bashir said the disputed region of Abyei belongs to the north.

"Abyei is a part of the north and will remain a part of the north," he said, according to the Sudan News Agency.

A top U.S. envoy criticized the remarks.

"Those comments are not helpful at all, and they only serve to inflame and heighten tensions," said Johnnie Carson, the assistant secretary of state for African affairs.

"It is important that both sides ... focus intensely on trying to resolve the key issues that have not been completed under the CPA. Abyei is one of them."

The CPA refers to a comprehensive peace agreement reached in 2005 that allowed South Sudan to vote in a referendum on whether to split from the north. The referendum was part of an agreement that ended two decades of violence between the north and oil-rich south. The unrest led to the deaths of 2 million people, many from starvation.

South Sudan voters overwhelmingly approved the split in January. Al-Bashir has said he will honor the results, though analysts are concerned he might not keep his word.

During his news conference with reporters Thursday, Carson urged al-Bashir and President of South Sudan Salva Kiir to meet and resolve outstanding issues before July.(Fonte "CNN")

Germany: al Qaeda militant, 3 suspects planned attacks


30 Aprile 2011A "high-ranking" al Qaeda member in Afghanistan had planned major terror attacks in Germany with at least three recruits who were recently arrested, German authorities said Saturday.

The mastermind had been making plans as early as the beginning of last year and "recruited several dedicated personnel" who were trained along the Afghan-Pakistani border and "plotted to commit at least two attacks in Germany," said federal prosecutor Rainer Griesbaum after the three made an initial court appearance Saturday in Karlsruhe.

According to a federal court statement, the main suspect is a Moroccan national identified as 29-year-old national Abdeladim El-K., who is specifically accused of getting weapons and explosives training at an al Qaeda training camp last year. Authorities believe that the al Qaeda member ordered him in spring of 2010 to carry out a bombing in Germany.

The other suspects are 31-year-old Jamil S., who has German and Moroccan citizenship; and 19-year-old Amid C., who has German and Iranian citizenship. A court statement said the three men had been plotting an attack since December.

Griesbaum, citing intelligence gathered by German authorities, said the attacks would have been carried out with "weapons and explosives and be directed against representative buildings and large masses of people."

The details surfaced a day after the three men were arrested in Dusseldorf and Essen.

A "high-ranking" al Qaeda member in Afghanistan had planned major terror attacks in Germany with at least three recruits who were recently arrested, German authorities said Saturday.

The mastermind had been making plans as early as the beginning of last year and "recruited several dedicated personnel" who were trained along the Afghan-Pakistani border and "plotted to commit at least two attacks in Germany," said federal prosecutor Rainer Griesbaum after the three made an initial court appearance Saturday in Karlsruhe.

According to a federal court statement, the main suspect is a Moroccan national identified as 29-year-old national Abdeladim El-K., who is specifically accused of getting weapons and explosives training at an al Qaeda training camp last year. Authorities believe that the al Qaeda member ordered him in spring of 2010 to carry out a bombing in Germany.

The other suspects are 31-year-old Jamil S., who has German and Moroccan citizenship; and 19-year-old Amid C., who has German and Iranian citizenship. A court statement said the three men had been plotting an attack since December.

Griesbaum, citing intelligence gathered by German authorities, said the attacks would have been carried out with "weapons and explosives and be directed against representative buildings and large masses of people."

The details surfaced a day after the three men were arrested in Dusseldorf and Essen.(Fonte "CNN")

Harrowing stories emerge from storm's aftermath

30 Aprile 2011Huddled in the hallway of his Alabama home with three of his friends, Tillman Merritt had a gut feeling to jump into a closet as the massive twister barreled into the Tuscaloosa neighborhood.

Moments later, he was the only one to survive.

"I just heard a voice in my head saying 'go to the closet, go to the closet," Merritt said.

The closet walls pushed down on him as a roar surrounded him, followed by the sounds of pieces of the house snapping off. Then the crack of glass was heard, and insulation was flying everywhere.

When it was over, there was just a small hole for Merritt to crawl out of. Except for the closet he was in, the entire house -- and his three friends -- had been flung across the street.

Huddled in the hallway of his Alabama home with three of his friends, Tillman Merritt had a gut feeling to jump into a closet as the massive twister barreled into the Tuscaloosa neighborhood.

Moments later, he was the only one to survive.

"I just heard a voice in my head saying 'go to the closet, go to the closet," Merritt said.

The closet walls pushed down on him as a roar surrounded him, followed by the sounds of pieces of the house snapping off. Then the crack of glass was heard, and insulation was flying everywhere.

When it was over, there was just a small hole for Merritt to crawl out of. Except for the closet he was in, the entire house -- and his three friends -- had been flung across the street.(Fonte "CNN")

Syrians escaping violence flee to Turkey


30 Aprile 2011Istanbul, Turkey -- About 250 people raced across the Syrian border into Turkey, government officials said Saturday, a flight that reflects the fear and violence gripping the Arab nation.

The people hustled to the southern Turkish Yaylidagi district in Hatay province on Friday afternoon, according to local and federal government officials.

Turkish Foreign Ministry spokesman Selcuk Unal said the government is trying to determine more about the people and how and why they chose to leave Syria.

"They just came to the border post and want to go in without passports. They were let in," Unal said. "We are trying to figure out whether this is an individual event or the tip of the iceberg."

Yaylidagi Mayor Mustafa Kemal Dagistanli and another local government official, who asked not to be named, said the people are Syrian citizens and Muslims.

The local official said most of the people are ethnic Turkmens, and three of them speak Turkish. Most of them are from Qamishli, in the northeastern region, and Latakia, on the western coast.

The official said the people say they've been persecuted by the government of President Bashar al-Assad -- now locked in confrontation across the country with anti-government protesters.

"The group is mostly young, there are women and children among them," the official said. "They are in good health condition. There are no health problems."

The military, the local government and the Red Crescent are assisting them with tents and food.(Fonte "CNN")

Security flexes muscle in flashpoint Syrian city


30 Aprile 2011The brutal crackdown in the restive Syrian city of Daraa persisted on Saturday, as security personnel surrounded, shelled and took control of a key mosque, residents told CNN.

Soldiers and other security forces blanketed the area around the Omari mosque, the center of anti-government demonstrations in the city, according to two residents and two human rights activists outside Syria who are in touch with protesters there.

In the eastern part of the city, dozens of government tanks fired shells as helicopters flew overhead and soldiers got into position on rooftops, residents said.

Gunfire could be heard in the background as one of the residents spoke to CNN over the telephone.

Residents said the city is under a strict curfew. One resident said that men venturing outside were being shot and women and children who left their homes were being escorted back. Another said anyone on the street was being shot.

Bloated bodies remained uncollected in the streets, their relatives afraid to retrieve them, witnesses said, and they complained about a lack of water, power, electricity and food.

CNN has not been granted access into Syria and is unable to independently verify witness accounts.

But CNN has spoken with witnesses, some of whom have also reported what they see via social networking sites and posted homemade videos. Reports also have been compiled by human rights organizations.

The clampdown in Daraa comes a day after 19 people, including four soldiers, were reported killed and more than 50 others wounded in the city, where the country-wide demonstrations started last month.

Government forces opened fire on protesters from neighboring villages who tried to enter the city near the Jordanian-Syrian border, according to witnesses who spoke with CNN.

The violence comes amid a bloody crackdown against protesters by the Bashar al-Assad regime in Damascus.

The harsh crackdown has emboldened demonstrators and has drawn widespread criticism across the world from countries, international entities like the United Nations, and human rights groups.

The U.S. government on Friday announced new sanctions against top members and elements of the regime. (Fonte "CNN")

Political deal in jeopardy amid Yemen leader's coup fears


30 Aprile 2011Yemen's president says he won't leave the country to sign a hard-fought political deal because he fears his departure could spark a coup, a senior ruling party official told CNN on Saturday.

The stance threatens to collapse an agreement brokered by the six-nation Gulf Cooperation Council to end the violent political standoff across Yemen, still reeling this week from one of the deadliest days in months of protests that have pitted demonstrators against President Ali Abdullah Saleh.

Saleh wants his adviser to go in his place to Saudi Arabia and sign the agreement on his behalf. But that's a no-go for the country's opposition, which is threatening to back out of the GCC accord if Saleh does not personally ink the arrangement.

"Saleh feels that a planned coup would take place if he leaves the country," according to the senior ruling party official, who did not want to be identified because he was not authorized to speak about the matter.

"We do not feel it is for the best of Yemen's interest that Saleh attends the signing in Riyadh. Saleh is a member of the ruling party and has the right to send members on his behalf," the source said.

GCC's secretary-general Abdullatif Al-Zayani arrived in the Yemeni capital of Sanaa on Saturday, according to Tareq Shami, spokeman for the ruling General People's Congress,

The source in the ruling party said Saleh will work to convince Al-Zayani "that it will be fine for a delegation to go on his behalf to Riyadh."

Opposition and ruling party officials say Al-Zayani will work to ease the heightening tensions over Saleh's decision.

This development comes as the massive countrywide protests that started in February continue to shake the impoverished and politically unstable nation.

Saleh's unpopular government has been aligned with the United States in the fight against al Qaeda militants and he has been trying to link his political opponents to terrorism. On Friday, the state-run news agency SABA said police killed an al Qaeda militant with ties to elements of the opposition Joint Meeting Parties.

Hundreds of thousands of anti-government protesters poured out into the streets of at least 13 of the country's provinces on Saturday, all demanding Saleh step down immediately.

The GCC deal attempts to address the discontent. Saleh and the Yemeni opposition have previously agreed to the deal in principle.

It stipulates that Saleh agree to transfer power and leave office within 30 days of doing so, and provides immunity for him and those who served in his regime. It also calls for a unity government to be formed within seven days.

Shami on Saturday confirmed a GPC delegation would go to Saudi Arabia's capital soon to sign the agreement, but he said that Saleh would not be among the attendees or the signatories.

"The ruling party delegation heading to Riyadh will be headed by President Saleh's advisor, Abdulkareem Al-Eryani," said Shami, adding that Al-Eryani would sign the GCC-brokered accord on behalf of the president and the rest of the ruling party.

Mohammed Qahtan, spokesman for the Joint Meeting Parties, said, "We will not accept to sign the GCC proposal unless Saleh signs it, and not anyone on his behalf."

The GCC is made up of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.

On Thursday, Yemen's opposition issued a statement warning that "massacres" against street protesters could derail the deal.

It came a day after 13 anti-government protesters were killed in Sanaa and another was killed in Aden province after protesters were attacked by security forces, the opposition said. More than 100 others were wounded.

"We accepted the Gulf proposal to avoid the spilling of Yemeni blood, but if killing does not stop, we will continue the revolution and the government will never be forgiven for the massacres against the people," the opposition said in a statement.

"It seems that the Saleh regime is using the GCC proposal to kill people and spill the blood of Yemenis. We will not accept the proposal if the violence doesn't immediately end." (Fonte "CNN")

Misrata: Front and center in the Libyan war zone


30 Aprile 2011Misrata, Libya -- We left Misrata with a human cargo of refugees and casualties on a ferry evacuating just a few hundred of the many thousands who would escape this port city if they could. We were heading for Benghazi, the Libyan rebels' stronghold.

Among those on board: hundreds of migrant workers and 30 medical cases with 50 relatives. We spoke to one migrant who left the city with just the clothes he was wearing.

Like the majority of the 935 migrants on board, he was from Niger, one of Libya's southern neighbors. He said he had spent three years working in Libya and was hopeful the future would be better.

We left behind us a city that is front and center in the battle for Libya -- what the former shopkeepers of Misrata are calling a revolution for dignity.

It was a different atmosphere from that encountered during the apprehensive journey into Misrata after some 16-20 hours by sea from Benghazi, depending on the conditions.

We were an hour away from Misrata when the shelling started and the city was again under fire.

Our captain decided it was too dangerous to head into port, and there was no choice but to wait it out. The wait would be almost 24 hours.

On board were humanitarian aid -- food and medical supplies - and aid workers eager to get into the city.

As we waited, we could hear and see shelling and smoke rising.

When we were finally able to land at Misrata port Wednesday morning, we saw one small office building destroyed after an alleged hit by regime forces. There was smoke rising from at least one other port location at but the location was not accessible and we couldn't see what was hit.

The office was hit by shells from Gadhafi's forces on Tuesday night -- several days after a regime official said its troops had withdrawn from Misrata and suspended operations.

Clearly, based on what we saw from the boat and during a trip into the city, that was not the case.

The shelling seems to be an indication, a message from the regime that they are unwilling to give up this key city.

There were many fighters on the streets but also some civilians. One father was driving his kids around showing them the destruction.

His daughter, about five-years-old, was chanting "Free Libya." He said he'd told her Gadhafi was responsible for destroying their city.

Most of the people we talked to had been shopkeepers or business owners a few weeks ago. They told us this was not a revolution for bread by the poor but for dignity, that they were sick of the Gadhafi regime.

Rebels described the overnight strikes as the most aggressive attack on the port area -- the city's only lifeline to the outside world -- since this uprising began.

Rebel officials said some of the rockets landed near refugee camps for migrant workers trapped in Misrata, and at least three people were killed and several others were injured.

They also said the incoming rocket fire and shelling would have resumed if it weren't for NATO forces intervening.

Several hours after the shelling of the port, NATO warplanes attacked Gadhafi's ground forces outside Misrata.

We heard and felt the vibrations of those air attacks.

Misrata has been the most brutal theater in the war in Libya, and the frontline in the battle has been Tripoli Street.

Some of the tallest buildings in Misrata are along Tripoli Street, and whoever controls those tall buildings owns the highest point in the city -- that's an advantage in any battlefield and that's why both sides were desperately fighting for it.

Several days ago the rebels finally seized control of the last of those buildings from pro-Gadhafi gunmen.

Tripoli Street is the major thoroughfare through the heart of town, and it used to be bustling with activity before the war, but the fighting has laid waste to much of it.

We couldn't find a single building that wasn't damaged or destroyed.

Inside one building -- until recently used by Gadhafi snipers to fire on the street below -- we saw empty shells on the floor and bullet holes in the walls.

In one apartment people had left everything behind when it had been taken over by Gadhafi forces.

The rebels may have won an important victory in capturing the main thoroughfare of Tripoli Street, but all indications are that there is more fighting to come here in Misrata.(Fonte "CNN")

Zimbabwe's Mugabe in Rome for John Paul II's beatification


30 Aprile 2011
Rome (CNN) -- Zimbabwean President Robert Mugabe arrived in Rome for the beatification of the late Pope John Paul II, airport officials said Saturday, despite his EU-wide travel ban for alleged human rights abuses.

The Vatican did not personally invite Mugabe to the Sunday event, said the Rev. Federico Lombardi of the Holy See Press office.

But a diplomatic relationship exists between Zimbabwe and the Vatican, a sovereign state that is not a member of the European Union.

"It (the Vatican) cannot tell Mugabe not to come if he wants to take part, just like it wouldn't tell no to (U.S. President Barack) Obama or (French President Nicolas) Sarkozy, if they had wanted to come," Lombardi said.

The beatification is the biggest event in Vatican City since Pope John Paul II's death six years ago.

Hundreds of thousands of Catholic faithful will gather in St. Peter's Square to witness the ceremony, the penultimate step toward the pontiff's sainthood.

On Friday, workers exhumed the pope's casket from its tomb in the Vatican Grottoes.

"As can be recalled, the Pope was buried in three coffins," Lombardi said. "The first of wood -- which was displayed during the funeral. The second of lead, which is sealed. And the third -- external one -- which is also made of wood and was the one revealed this morning at the moment of the extraction from the tomb.

"It is in a good state of preservation, even though showing signs of the passage of time."

After the Sunday ceremony, the casket's permanent home is likely to be the basilica's Chapel of St. Sebastian.

Beatification means the candidate can be referred to as "blessed," and that one miracle has been confirmed in his or her name. Another miracle is required for canonization, the formal act of declaring someone a saint.

While normally a person cannot become a saint until 50 years after their death, John Paul II was put on a fast track to sainthood by the current Pope Benedict XVI, who waived the normal five-year waiting period to begin the beatification process.

The city will also provide 3,000 police and traffic officers, thousands of volunteers and additional buses and metro services.

A no-fly zone will be in effect over St. Peter's Square, and field hospitals and medical assistance points will be set up.

The cost of the beatification ceremony to the city of Rome alone will be 3.5 million euros, according to government officials.

Libyan leader calls for cease-fire negotiations with NATO


30 Aprile 2011Tripoli, Libya (CNN) -- Libyan leader Moammar Gadhafi on Saturday urged NATO to negotiate an end to airstrikes, accusing the international coalition of killing civilians and destroying the nation's infrastructure in a bid to take over its oil production.

"Come and negotiate with us. You are the ones attacking us. You are the ones terrifying our kids and destroying our infrastructure. You American, French and British come and negotiate with us," Gadhafi said during a rambling 45-minute address on Libyan state TV.

It was a rare appearance for the leader, who has not been seen in public since international forces began bombing regime targets last month.

The airstrikes started after the U.N. Security Council approved a resolution authorizing any means necessary to protect civilians demanding the ouster of the ruler, who has been in power for nearly 42 years.

From the time NATO began its operation on March 31, the organization had conducted 4,398 sorties, of which 1,821 were strike sorties, according to an update issued Saturday. Facilities in or around Tripoli, Zintan, al-Brega and Sirte were targeted on Friday, it said.

At times, Gadhafi's address appeared to be a tirade against NATO and the United Nations.

"What are you trying to do? Trying to take the oil?" he said. "The Libyan people will not allow you ... The oil is under control of the Libyan government and for the people."

He called on the United Nations to review the NATO attacks, saying his country agreed to a cease-fire.

"We are the first ones who wanted and agreed on a cease-fire. But the NATO crusader airstrike did not cease," he said. "It cannot be a cease-fire from one side."

A NATO spokeswoman called for actions, not words shortly after Gadhafi's address.

"The regime has announced ceasefires several times before and continued attacking cities and civilians," NATO deputy spokeswoman Carmen Romero said in a statement.

"Just hours before colonel Qhadafi spoke of a truce, his forces indiscriminately shelled Misrata, killing many people, including children. His forces tried to mine the port to block the access of humanitarian aid to the beleaguered civilians of Misrata. All this has to stop, and it has to stop now."

A spokesman for the Libyan opposition accused Gadhafi of lying and trying to play both sides.

"He's playing both parts. He's buying time at the same time projecting himself as somebody who's trying to find a solution to this problem, while the reality on the ground is he is the one who's seeking to kill and carry out all kind of crimes against the Libyan people," said Jalal al Gallal.

"The man has no credibility anymore," he added.

Gadhafi took to the airwaves after his government threatened to sink any ship approaching the besieged port city of Misrata. The declaration essentially threatens NATO patrols and humanitarian aid ships that have been bringing in food and medical supplies, and ferrying out refugees and the wounded.

The government threat came shortly after NATO said it intercepted government forces laying mines in Misrata's harbor, which has been a lifeline for humanitarian aid.

It also came as Gadhafi's forces were shelling Misrata in an attempt to re-enter the city after being pushed out by rebels. Misrata, the country's third-largest city, has been hemmed in on three sides for weeks by Gadhafi's forces, leaving the sea as the only escape route.

At least nine people were killed and 30 more wounded in Friday's attacks in Misrata, said a doctor, who is a member of the medical committee in the city.

"There is an indiscriminate shelling now in Misrata," said the doctor, who asked not to be identified because he feared retribution by Gadhafi's forces.

Meanwhile, Libyan state TV announced that the military had successfully suppressed operations of the port.

"We will not allow any ship to dock at the port without being inspected by the Libyan government," said Musa Ibrahim, a government spokesman.

He said any aid to Misrata must be delivered through designated land routes.

Opposition spokesman al Gallal said reports of a government takeover of the port were untrue and that rebels are still in control of operations there.(Fonte "CNN")

Gazprom's Q4 Net Up 2% to $11.4Bln

30 Aprile 2011Gazprom, the world's biggest gas producer, increased fourth-quarter profit 2 percent because of higher prices at home and abroad and the sale of Novatek shares.

Net income rose to 315 billion rubles ($11.4 billion) from 309 billion rubles in the same period last year, according to calculations based on the gas export monopoly's financial results on its web site Thursday.

Revenue climbed 30 percent to 1.09 trillion rubles on higher prices in Europe and at home as demand recovered.

"We continue to favor Gazprom in the long run," VTB's Lev Snykov and Svetlana Grizan said Thursday in a research note. "On a short-term horizon we see several risks that might negatively affect the stock's performance." Those include possible delays in raising domestic regulated prices and faster-than-expected increases in the gas extraction tax, they said.

Gazprom sold a 9.4 percent stake in Novatek for 57.5 billion rubles in cash in December, about 34 percent below market value, which has raised concerns about company transparency. The sale contributed to a 77.4 billion ruble gain, which also relates to its remaining 9.99 percent in the country's second-largest gas producer.

Net sales of natural gas rose 27 percent to 686 billion million rubles in the fourth quarter, Gazprom said.

Rising gas prices compensated for an 8.1 percent decrease in volumes to Europe, Gazprom's key export market by revenue. European contract prices are tied to crude and oil-product prices with a lag of up to nine months, while the government has mandated a gradual increase in regulated domestic rates to match the profitability of exports.

Gazprom sold about 39.5 billion cubic meters of gas to Central and Western European customers, the company said on its web site in February. Volumes in the same period of 2009 amounted to almost 43 billion cubic meters.

The average gas price for countries outside the former Soviet Union rose 1.7 percent last year, reaching $301.80 per 1,000 cubic meters, Gazprom said Thursday. The average price for countries including Ukraine and Belarus jumped 15 percent to $231.80. Domestic prices rose 25 percent.

Gazprom sees gas prices for Europe climbing to $500 in December as the Russian monopoly's biggest export market sets "records" on higher oil prices and recovering demand, chief executive Alexei Miller said April 25.

"In the first quarter of 2011, we expect to see a major rebound in volumes as a result of the abnormally cold weather and significant growth in spot prices," Snykov and Grizan said April 26.

Gazprom is paying higher gas extraction taxes after the government raised the levy 61 percent this year to 237 rubles per 1,000 cubic meters. The Finance Ministry is seeking to more than double the rate to 529 rubles next year and 558 rubles in 2013, Vedomosti reported April 25.(Fonte "The Moscow Times")

Moscow Urges Syria to Investigate Protest Deaths


30 Aprile 2011
Russia urged Syrian authorities to bring to justice those who are responsible for deaths at anti-government protests Thursday, a day after it blocked a European push for the UN Security Council to condemn Damascus' violent crackdown.

Syrian President Bashar al-Assad is facing international condemnation after using troops and tanks to put down protests against his 11-year rule.

"We are counting on Damascus to hold an effective and transparent investigation into all the incidents leading to the deaths of people, and that the guilty parties will be brought to justice," Foreign Ministry official Alexei Sazonov said, according to Itar-Tass.

"Violence against peaceful … demonstrations should be ruled out," Sazonov said.

His comments came after Russia joined China and Lebanon in resisting the United Nations Security Council statement, saying security forces were also killed and the actions did not threaten international peace.

"A real threat to regional security in our view could arise from outside interference in Syria's domestic situation including attempts to push ready-made solutions or taking of sides," Russia's deputy UN ambassador, Alexander Pankin, warned the UN's most powerful body during a public session that followed closed-door discussions, saying this could lead to civil war.

"It is extremely important to focus all attempts on avoiding such a dangerous turn of events, especially as Syria is a cornerstone of the Middle East security architecture," he said. "Destabilizing this significant link in the chain will lead to complications throughout the region."

Earlier this week Britain, France, Germany and Portugal circulated to the other 11 council members a draft statement condemning the crackdown, in which hundreds have been reported killed, and urging restraint by the Damascus government. They were supported by the United States.

But during consultations Wednesday afternoon, several members were opposed, so at the request of the Europeans and the United States, the Security Council then moved into open session to hear a briefing from the UN political chief and statements from council members.

China and India called for political dialogue and peaceful resolution of the crisis, with no mention of condemnation.

Syria's UN ambassador, Bashar Ja'afari, welcomed the council's inaction and questioned the "unprecedented enthusiasm" by some members for the statement and a "lack of such enthusiasm" for attempting to end the Israeli-Palestinian conflict.

He blamed the violence on "extremist groups whose fundamental objective is clearly the fall of the Syrian government" and said law enforcement had acted with the "utmost restraint" to prevent the killing of civilians. He waved a list of 51 members of the armed forces he said were killed "by armed gangs."

He said the campaign by extremists began as information surfaced of outside parties "financing acts of sabotage." He pointed to a report of the U.S. government financing an opposition satellite television station and opposition figures bent on ousting Assad.

But UN political chief B. Lynn Pascoe, the United States and the Europeans painted a very different picture of events.

Pascoe told the council that "a review of the reports of media, international human rights groups, UN agencies and diplomatic missions confirm that the overwhelming majority of protests have been peaceful and unarmed.

"However, there have been credible reports of a very few instances where protesters have used force, resulting in the deaths of members of the security forces," Pascoe said. He said Human Rights Watch documented just one with eyewitness testimony, on April 8 in Daraa.

"There are no confirmed reports that this is a recurring phenomenon," he said, "neither do we have confirmation of reports of security personnel or soldiers being killed by government agents. Some of the overall confusion on this sensitive issue may stem from the widely reported presence of armed security agents and regime supporters in civilian clothes." (Reuters, AP)

Banks Set Sights on Islamic Bond Market


30 Aprile 2011
JAKARTA, Indonesia — VTB Group and Gazprombank are vying to become the first Russian borrowers to sell Islamic debt in a bid to attract Middle Eastern investment.

VTB, Russia's second-largest bank, aims this year to raise about $200 million selling sukuk, debt that complies with Islam's ban on interest, Herbert Moos, the lender's deputy chairman, said in an interview Wednesday. Gazprombank, the lending arm of gas export monopoly Gazprom, is in talks with at least 10 Moscow-based companies on arranging a sale and will meet investors in the Persian Gulf in September, said Alexander Kazakov, director of structured and syndicated finance.

"We'll probably see an issue in dollars, ranging from $100 million to $200 million" by the end of the year, Kazakov said in an interview this week. "We've been talking to Russian companies from various sectors, including metals, food, oil and gas."

The banks join borrowers in neighboring Kazakhstan as well as Thailand and Senegal in seeking to tap the $4.9 billion global sukuk market, which is predominantly centered in the Middle East and Malaysia. Yields about 6 percent would lure demand, Sarah Al-Suhaimi, who helps manage more than $2 billion of assets, at Riyadh, Saudi Arabia-based Jadwa Investment, said in an interview this week. Average sukuk yields are at about 4.2 percent, according to the HSBC/NASDAQ Dubai U.S. Dollar Sukuk Index.

The yield on VTB's dollar bonds due in 2015 dropped one basis point to 4.54 percent Wednesday and has declined 80 basis points so far this year, touching a record-low 4.36 percent on April 6. The lender has $17.4 billion of total debt.

Gazprombank's 2015 dollar bonds yielded 4.81
percent Wednesday, down 94 basis points in the year. The Moscow-based bank has $4.3 billion in debt.

Sukuk sales from outside Asia and the Gulf Cooperation Council region, which includes Bahrain and Saudi Arabia, will help develop the industry, Rafael Dalmau, head of sharia-compliant portfolio management at BNP Paribas Investment Partners in Singapore, said by e-mail April 26.

"Having new issuance from countries outside the GCC and Asia is extremely beneficial to the further development of the global sukuk market," Dalmau said. "There is an imbalance in the supply-demand equation, with the market looking for more investment-grade issues and more geographical diversification."

Russia is rated BBB by Standard & Poor's, its second-lowest investment grade, while Malaysia is ranked two notches higher at A-. Moody's Investors Service ranks Russia at Baa1, the third lowest investment-grade rating.

Global sales of sukuk have climbed 20 percent this year from $4.1 billion in the same period of 2010. Issuance from the six-member GCC dropped to $964 million from $2.3 billion a year ago.

In Malaysia, the largest sukuk market, offerings of Islamic bonds climbed to 10.9 billion ringgit ($3.7 billion) this year from 5.7 billion ringgit in the same period in 2010.

Sharia-compliant bonds returned 4 percent this year, according to the HSBC/NASDAQ Dubai U.S. Dollar Sukuk Index, while debt in developing markets gained 1.7 percent, JPMorgan Chase's EMBI Global Diversified Index shows.

The difference between the average yield for sukuk and the London Interbank Offer Rate, or Libor, narrowed three basis points to 238 on Wednesday, while average yields dropped two basis points to 4.22 percent, according to the HSBC/NASDAQ Dubai U.S. Dollar Sukuk Index.

The extra yield investors demand to hold the Dubai Department of Finance's 2014 bonds rather than Malaysia's sukuk due in 2015 fell three basis points to 241.

The Bloomberg-AIBIM-Bursa Malaysia Sovereign Sharia Index, which tracks the most traded ringgit-denominated bonds, climbed to 102.06 on April 26 and is up 1 percent this year.

Scholars argue that fatwas, or laws that deem whether Islamic products are sharia-compliant, differ around the world and a Russian sukuk would have to be vetted to ensure compliance for investors in the Middle East, said Jadwa Investment's Al-Suhaimi.

While yields of about 6 percent on the Russian bank sukuk would be attractive, "the structure used would also have to be accepted by our sharia scholars because most of the structures used by Malaysian issuers are not accepted by our scholars," Al-Suhaimi said.

Russia set up a five-member Islamic economics department in January, Rushan Abbyasov, head of administration at the Russia Muftis Council, or board of scholars, said in an interview in Jakarta on April 1. The country doesn't have any laws restricting sukuk issuance, he said during a 10-day visit to study sharia-compliant banking operations and meet religious leaders in Indonesia, the world's biggest Muslim nation.

At least two or three companies have talked with Russia's Islamic scholars to discuss the possibility of structuring sukuk, Abbyasov said. He declined to provide names.

The agency has also translated and published four standards from the Bahrain-based Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, he said. That organization, which has more than 200 members, sets standards that are used in Bahrain, the Dubai International Financial Center, Jordan, Lebanon, Qatar, Sudan and Syria, according to its web site.

"There's strong interest in Islamic finance in Russia," Abbyasov said. "We've also conducted workshops to increase awareness."

Al Sharms Capital, a Moscow-based investment company, established the first sharia-compliant private equity fund focused on the Commonwealth of Independent States in June last year, according to a statement on its web site. Kazakhstan, a predominantly Muslim former Soviet republic to the south of Russia, may sell $500 million of Islamic bonds, Deputy Finance Minister Berik Sholpankulov said in March, Interfax reported.

Russian banks are diversifying sources of funding as they expand overseas.

VEB, the state development bank, and VTB are issuing debt in Chinese yuan this year. VTB, which is Russia's biggest bond underwriter, is also looking to borrow more than $100 million in notes denominated in Brazilian reais by July, chief executive Andrei Kostin said in January. Bank of Moscow, Russia's fifth-biggest lender, raised $150 million issuing Singapore dollar notes in January.

"People will look at it, but Russia has to first introduce itself to the Islamic finance industry," John Sfakianakis, chief economist at Riyadh-based Banque Saudi Fransi, said in an April 26 interview. "It will be competing with local regional companies, which are well known in the industry. It won't be an easy sell."

Hearings Start in Defamation Lawsuit Against Kashin

30 Aprile 2011
Moscow's Khamovnichesky District Court opened hearings Thursday into a defamation case against Kommersant reporter Oleg Kashin, who claimed that the assault that left him in a coma in November was masterminded by the Kremlin's youth policy chief, Interfax said.

Two unknown men attacked Kashin outside his apartment building in downtown Moscow, beating him with metal rods.

The case remains unsolved, despite President Dmitry Medvedev personally promising to Kashin that the attackers will be punished.

In March, Kashin wrote on his blog that investigators are stalling the check because they have traced the attack to Vasily Yakemenko, head of the Federal Agency for Youth Affairs, whom Kashin criticized in his publications.

Yakemenko filed a defamation lawsuit, demanding a compensation of 500,000 rubles ($18,000). The next hearing is scheduled for May 23.

Yakemenko previously headed the pro-Kremlin youth group Nashi, known for intimidation campaigns against opposition activists and journalists. Nashi has been accused of violence, but never convicted of wrongdoing.

The group won a similar lawsuit last year against journalist Alexander Podrabinek over an anti-Soviet article that angered Nashi.(Fonte "The Moscow Times")

Petroleum Exports Banned as Fuel Crisis Deepens

30 Aprile 2011The government banned exports of refined petroleum products Thursday, as the country grapples with fuel shortages in several regions.

"I think that in May we must satisfy our own demand with the help of export cutbacks. As of today we have made an agreement that oil companies will deliver all volumes [of gasoline] to the domestic market," Deputy Energy Minister Sergei Kudryashov said at an emergency meeting with oil companies.

The Energy Ministry and several major oil firms agreed at the meeting to "completely halt" exports of refined oil products in May.

Gasoline prices are not likely to increase by more than 5 percent in the medium term, Kudryashov told journalists after the meeting.

Russia exported only about three million tons of refined oil products in 2010 — a fraction of total oil and gas exports, which are mostly made up of unrefined products.

Officials have reported scenes of "panic" at filling stations in the Tomsk, Belgorod and Voronezh regions in western Russia, which have been hardest hit by gasoline shortages.

Kudryashov said the Belgorod region is the worst hit. Officials from the region revealed Thursday that Rosneft had temporarily imposed fuel rationing at its stations in April, limiting sales of gasoline to 20 liters per vehicle.

Shortages have been building since Prime Minister Putin told oil firms in February to restrain retail prices. The situation came to a head last weekend, when almost all independently owned gas stations in the Altai region, on the border with Kazakhstan and Mongolia, ran out of fuel.

The Energy Ministry said in a statement Thursday that supplies had been restored in the Altai region, but shortages have also been felt in Lipetsk, Kemerovo and Tula, where supplies of high octane gasoline are down to three to five days, the ministry said.

Other affected regions include Novosibirsk and Sakhalin. Interfax reported that some fuel blends had begun to run out in Smolensk on Thursday.

Oil companies have blamed the shortages on government support for car sales, which resulted in a boom of 1.91 million units sold in 2010, up 30 percent on 2009, and a simultaneous policy of suppressing gasoline retail prices.

LUKoil vice president Leonid Fedun said in comments posted on the company's web site Wednesday that the "stocks have been eroded not because of exports, but because of high demand."

He said the government's successful cash-for-clunkers program — introduced to help the auto industry recover from a 50 percent crash in sales in 2009 — "threw millions of cars onto the market that want gasoline."

But Kudryashov said at a Cabinet meeting attended by Prime Minister Vladimir Putin on Thursday that the export of high-octane gasoline had gone up 67 percent, causing the deficit on the home market.

In response, Putin told Kudryashov to prepare a decree to hike export customs duties by the end of the day Thursday.

Putin's spokesman Dmitry Peskov following the cabinet ministry briefing also said that, starting May 1, export duties on gasoline would increase.

"[Putin] meant gasoline. By the end of the day, concrete instructions [on the increase of duties] will be given."

Putin said Kudryashov had some explaining to do as to why the world's largest oil producer has problems with gasoline.

"Last year we produced 505 million tons of oil — more than Saudi Arabia. So we cannot be experiencing any shortages. I am asking you to look into it carefully," he told Kudryashov.

Kudryashov also said that not all Russian producers were prepared to make the switch to a more modern emissions standard, Euro 3, originally scheduled for Jan. 1 of this year.

Putin asked ministers to keep the switch to Euro 3 on track and coordinate the move with fellow customs union members Belarus and Kazakhstan.

Putin also tried to appease the oil companies, asking Kudryashov at the Cabinet session to look into ways of lowering the tax burden on oil companies and fixing gasoline shortages in Russian regions.

"I'm asking the Energy Ministry together with the Finance Ministry to look at the possible adjustment of the tax burden on the oil industry — the adjustment might be related to lowering the natural resource extraction tax or excises," Putin said.

Peskov could not clarify when the lowering of the tax burden — either of the natural resource extraction tax or excise — would take place. "Probably it will happen in 2012. But in theory it's possible it will happen earlier. I cannot say for sure," Peskov said.

Meanwhile, Liberal Democratic Party leader Vladimir Zhirinovsky has called for the oil industry to be nationalized to curb price fluctuations.

"Oil companies set excessive prices on various gasoline brands, which harms our consumers," the party press office on Thursday quoted Zhirinovsky as saying.

"If there is no stabilization, the Liberal Democratic party will submit a law on nationalization of the oil industry to the State Duma. The government must curb the growth of petroleum product prices, especially in the spring sowing period," he said.
(Fonte "The Moscow Times")

Fukushima : deux travailleurs près des 250 millisieverts30 Aprile 2011
Deux travailleurs ont approché la limite des 250 millisieverts décidée par le gouvernement japonais à la centrale nucléaire de Fukushima. Les actions pour reprendre le contrôle des réacteurs et des piscines de rétention des combustibles usés s'y conduisent toujours dans un environnement fortement contaminé.

C'est la Tepco qui a annoncé le fait : deux travailleurs ont pris une dose totale (depuis le début de leurs activités et en dose interne et externe) approchant les 250 millisieverts. Au total, depuis l'accident, 21 travailleurs ont subi une dose de plus de 100 millisieverts, limite à partir de laquelle l'opérateur décide de les évacuer... sauf que lorsque la dernière dose prise est élevé, cela peut aller bien au delà des 100 millisieverts. Ainsi, on compte aujourd'hui deux travailleurs entre 200 et 250 mSv, huit entre 150 et 200 mSv, onze entre 100 et 150 mSv. En outre une travailleuse a été exposée à une dose de 17,5 millisieverts, alors que la limite légale pour les femmes (elles ne sont pas concernées par les limites autorisées spécialement pour l'accident) est de 5 millisieverts. Pour juger de ces doses, on peut réfléchir ainsi : selon l'épidémiologie l'augmentation de risque de cancer commence à 100 millisieverts pour les leucémies (lire ici plus d'explications sur le domaine des faibles doses), et par ailleurs un scanner abdominal représente une dose de 12 millisieverts.

C'est le 24 mars que les deux travailleurs ont subi la dose la plus élevée, mais il a fallu de longues mesures pour préciser leur exposition interne, précise la Tepco.

Ces annonces confirment que les équipes qui interviennent sur la centrale sont confrontés à des situations de radioprotection très difficiles et qui réclament une vigilance constante. Elles ne peuvent les affronter sans prendre trop de risques de contamination que si les travailleurs sont correctement équipés et que l'organisation du travail se fait en recherchant de manière systématique les solutions les moins pénalisantes. La durée prévisible de ces activités risquées - plusieurs mois avant que les actions de décontamination des eaux, d'écartement des débris les plus radioactifs, aspersion de résines pour fixer au sol les poussières radioactives...) - suppose que les autorités de sûreté et de radioprotection japonaises soient intraitables avec la Tepco et que l'opérateurs et ses ingénieurs soient de bonne foi et appliquent toutes les règles avec le maximum de rigueur : malheureusement, ces deux exigences n'ont pas été toujours réunies dans le passé, comme le savent les Japonais.

Par ailleurs, l'IRSN a publié hier un document résumant la situation sur la centrale nucléaire de Fukushima et sur les mesures de contamination radioactive au Japon. Il est ici. En voici des extraits significatifs sur le deuxième point :

► «Le graphe ci-dessous montre l’évolution du débit de dose ambiant mesuré par la balise Téléray à l’ambassade de France à Tokyo depuis le 18 mars. Après le 23 mars, aucune présence significative de radionucléides artificiels n’a été décelée dans l’air à Tokyo. En conséquence, seul le rayonnement émis par le dépôt radioactif contribue au débit de dose mesuré par la balise Téléray. Ce débit de dose a diminué régulièrement du fait de la décroissance radioactive des radionucléides
à vie courte présent dans le dépôt. On note actuellement que la valeur du débit de dose (environ 80 nanoSv/h) est comparable à celle couramment mesurée dans de nombreuses régions françaises du simple fait de la radioactivité naturelle.»

Ce dernier point est vérifiable en allant sur cette carte où s'affichent en temps réel les mesures des balises Teleray (par exemple, le samedi 30 avril, on relève, à 17h30, 120 nanosieverts par heure à Limoges ou 140 nS/h à Quimper... et 40 nS/h à Paris.)

►«Conclusion
Les mesures auxquelles l’IRSN a eu accès ne permettent pas une analyse complète de la situation. Toutefois, ces mesures indiquent qu’aucun accroissement sensible des dépôts et de la contamination n’a été observé ces derniers jours. Au contraire, les dépôts surfaciques et la contamination des aliments par l’iode ont fortement diminué sur le dernier mois. La contamination par le césium a également diminué dans les denrées. Toutefois des valeurs supérieures aux niveaux maximaux admissibles persistent ponctuellement dans les légumes à feuilles et les champignons.
Enfin, du strontium radioactif a été également détecté dans la Préfecture de Fukushima. Il convient cependant de souligner que les rares valeurs mesurées sont très en deçà de celles constatées pour les iodes et les césiums : - échantillons de sols : de 13 à 260 Bq/kg de strontium 89 à Iitate-mura et Namie-machi
- échantillons de végétaux : de 12 à 61 Bq/kg de strontium 89 mesurés entre 40 et 80 km à l’ouest de la centrale.
Ceci tend à suggérer que la dispersion, voire le rejet, des strontiums ont été beaucoup plus faibles que dans le cas des iodes et des césiums.» (Fonte "Liberation.fr")

Syrie: six nouveaux morts à Deraa, nouvelles manifestants dès dimanche


30 Aprile 2011Six personnes ont péri samedi dans la ville de Deraa assiégée depuis six jours par l’armée syrienne, alors que les militants se préparaient à de nouvelles manifestations dès dimanche, à la septième semaine d’une contestation inédite contre le régime de Bachar al-Assad.

Entretemps, les Syriens enterraient leurs morts tués vendredi lors de manifestations réprimées à travers le pays. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, 66 civils ont péri, alors que les autorités ont fait état de huit soldats et d’un policier tués dans des attaques de «groupes terroristes».

Six habitants ont été tués à Deraa, berceau de la contestation contre le régime à 100 km au sud de Damas, où l’eau, la nourriture et les médicaments manquent depuis l’entrée il y a six jours de l’armée appuyée par des chars, a affirmé à l’AFP le militant des droits de l’Homme Abdallah Abazid.

Parmi eux, selon lui, figure Oussama Ahmad Assayasni, 27 ans, fils de l’imam de la mosquée Omari, abattu après avoir refusé de dévoiler aux forces de sécurité l’endroit où se cachait son père, ainsi qu’une femme enceinte et ses deux enfants morts dans la chute d’un obus sur leur maison.

En soirée, les militaires ont pénétré dans la mosquée Omari et des tirs d’armes automatiques ont été entendus, a-t-il ajouté. Les forces de sécurité étaient entrées le 23 mars dans cette mosquée qui avait servi de point de ralliement aux manifestants.

Malgré la répression, les militants ont promis de nouvelles manifestations à partir de dimanche avec comme slogan «Semaine de la levée du siège», en allusion à Deraa bouclée par l’armée et à Douma, au nord de Damas, encerclée par la troupe.

«La liberté approche inexorablement. Ce peuple qui a sacrifié ses jeunes pour la liberté l’obtiendra prochainement, prochainement», ont écrit les militants sur le réseau social Facebook.

Ils ont appelé à des manifestations dimanche à Deraa, lundi dans les environs de Damas, mardi à Banias et Jableh (nord-ouest) et mercredi à Homs, Talbisseh (centre) et Tall Kalakh, à la frontière avec le Liban. Jeudi, ils entendent organiser des «sit-in nocturnes» dans toutes les villes.

Vendredi, des dizaines de milliers de manifestants avaient bravé l’inderdiction et défilé dans les rues de plusieurs villes du pays, scandant «Liberté» et appelant à la chute du régime.

Des vidéos filmées par les protestataires et diffusées sur YouTube montrent à l’entrée de Deraa des manifestants paniqués fuyant des tirs nourris.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, parmi les 66 civils tués, 36 l’ont été à Deraa, 25 à Homs et trois à Lattaquié (nord-ouest). Depuis le début de la contestation le 15 mars, le nombre des victimes se monte à au moins 539, affirme-t-il.

Le «Comité des martyrs du 15 mars», proche des opposants, a pour sa part décompté au moins 582 morts depuis cette date.

L’Organisation nationale pour les droits de l’homme a en outre fait état de 49 arrestations vendredi.

Sept organisations des droits de l’Homme ont demandé dans un communiqué la libération de Hazem Nahar, un médecin qui dirige le Parti révolutionnaire des travailleurs. Un autre militant des droits de l’homme Hassan Abdel Azim a été arrêté à son bureau à Damas, selon un militant.

Des militants politiques ont par ailleurs envoyé une liste de 138 nouvelles démissions du parti unique Baas qui dirige le pays depuis 1963 et compte 2 millions d’adhérents. Plus de 230 membres du parti avaient annoncé mercredi leur démission selon des militants.

A la frontière syro-turque, le Croissant rouge turc a envoyé des secours pour assurer la prise en charge éventuelle de nouveaux réfugiés, au lendemain de l’arrivée d’un premier contingent de 200 Syriens. Des centaines de Syriens avaient également fui au Liban.

Face à la violente répression du mouvement de contestation, les Etats-Unis et l’Union européenne ont décidé de prendre des sanctions contre le régime de Bachar al-Assad, qui a succédé en 2000 à son père décédé à la tête de l’Etat.

Le président Barack Obama a décidé des sanctions économiques contre le frère cadet du président, Maher al-Assad, un haut responsable de l’armée, Ali Mamlouk, chef des renseignements et Atef Najib, présenté comme l’ex-chef du renseignement pour Deraa.

L’UE a l’intention de décréter un embargo sur les armes et de préparer d’autres sanctions, selon des diplomates.

En revanche, la Russie a jugé «inacceptable» l’adoption par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU d’une résolution demandant l’envoi urgent d’une mission d’enquête en Syrie, dénonçant une «ingérence dans les affaires d’un pays souverain». (Fonte "Liberation.fr")

En Egypte, les Frères musulmans créent leur propre parti


30 Aprile 2011Les Frères musulmans en Egypte, le plus influent mouvement d’oppositon, ont créé samedi leur propre parti, avec l’ambition de briguer la moitié des sièges aux élections législatives prévues en septembre, les premières depuis la chute du régime de Hosni Moubarak.

Le nouveau parti, baptisé le «Parti de la liberté et de la justice», s’est défendu d’avoir une orientation «théocratique» et a assuré qu’il serait «indépendant» de la confrérie, dont les prises de position ont souvent suscité la méfiance de la population.

Le Conseil consultatif du mouvement a décidé de lancer ce parti et a adopté en même temps son programme politique, a expliqué lors d’une conférence de presse Mohammed Hussein, le secrétaire général de la confrérie née il y a plus de 80 ans.

Le parti, dirigé par un membre du bureau politique des Frères musulmans, Mohammed al-Moursi, coordonnera ses positions avec la confrérie tout en restant un organe indépendant.

«Ce sera un parti civil et non théocratique», a répété M. Moursi. La Constitution égyptienne interdit les partis fondés sur la religion.

Selon M. Moursi, le Parti de la liberté et de la justice briguera entre 45 et 50% des sièges lors des législatives de septembre, le premier scrutin depuis que M. Moubarak a quitté le pouvoir sous la pression de la rue le 11 février.

L’armée, à laquelle M. Moubarak a remis les rênes du pays à son départ, a annoncé fin mars qu’elle remettrait le pouvoir législatif au futur Parlement élu en septembre, puis le pouvoir exécutif au chef de l’Etat choisi par les urnes à la fin de l’année.

Les ambitions affichées du nouveau parti devraient susciter le désarroi des autres formations politiques qui se sont engagées dans la révolte contre l’ancien régime et qui pourraient craindre de se voir marginalisés si elles ne présentent pas un front uni.

«Cette annonce est déprimante pour les forces politiques dans le pays», a déclaré à l’AFP Dia Rashawan, expert des mouvements islamistes au centre d’Al Ahram pour les études politiques et stratégiques.

«La révolution n’était pas islamiste. Nous devons à présent revoir l’idée que les Frères musulmans sont la plus importante force du pays», a-t-il expliqué.

Les Frères musulmans, bête noire du régime Moubarak, étaient officiellement bannis de la sphère politique égyptienne, mais restaient tolérés dans les faits. S’appuyant sur d’influents réseaux d’aide sociale, il présentaient leurs candidats comme «indépendants».

Après une percée aux législatives de 2005, qui les avait vus remporter près de 20% des sièges, les Frères musulmans étaient sortis bredouilles du premier tour des législatives fin 2010, et avaient décidé de boycotter le second tour, dénonçant des fraudes massives et violentes.

La confrérie est particulièrement active dans les mosquées, où elle mène des actions d’aide aux défavorisés, dans les universités et au sein des syndicats.

Fondée en Egypte en 1928 par Hassan al-Banna, elle constitue le plus ancien mouvement de l’islamisme sunnite. Sa doctrine s’organise autour du dogme du «tawhid» (unicité de Dieu), la fusion du religieux et du politique.

Au cours de son histoire, elle a oscillé entre l’opposition violente au pouvoir et la collaboration, entre plaidoyers pour un Etat islamique et assurances de respecter le jeu démocratique. Elle reste donc une énigme et suscite la crainte des Occidentaux, qui redoutent l’instauration d’un régime islamique en Egypte.(Fonte "Liberation.fr")

Libye : le conseil de transition rejette la proposition de Kadhafi

30 Aprile 2011
Le Conseil national de transition, organe politique des rebelles libyens, a rejeté l'appel lancé samedi 30 avril par le colonel Mouammar Kadhafi à des négociations pour sortir de la crise, affirmant qu'il n'avait aucun rôle à jouer dans l'avenir de la Libye.

"Le temps des compromis est passé", a indiqué Abdel Hafiz Ghoga, porte-parole du CNT, réagissant aux propos du dirigeant libyen qui a affirmé dans la nuit qu'il ne renoncerait pas au pouvoir et appelé Paris et Washington à négocier une sortie de crise. "Le peuple de Libye ne peut envisager ou accepter une Libye dans laquelle le régime de Kadhafi joue un rôle", a-t-il ajouté.

Mouammar Kadhafi avait affirmé dans la matinée qu'il ne renoncerait pas au pouvoir et appelé Paris et Washington à négocier une sortie de crise, alors que Tripoli a menacé d'attaquer tout navire entrant dans le port de Misrata assiégé depuis deux mois et invité les rebelles à se rendre.

L'Otan "doit abandonner tout espoir d'un départ de Mouammar Kadhafi. Je n'ai pas de fonction officielle pour y renoncer. Je ne quitterai pas mon pays et je m'y battrai jusqu'à la mort", a déclaré le dirigeant libyen dans une allocution dans la nuit. Selon la télévision d'Etat, elle était retransmise en direct.

L'Otan a rejeté samedi l'offre de cessez-le-feu et de négociations de Mouammar Kadhafi, ajoutant que les frappes aériennes sur les forces gouvernementales libyennes se poursuivraient tant que des civils seraient menacés. "Il nous faut des actes, pas des mots", a précisé à Reuters un responsable de l'Alliance atlantique. "L'Otan poursuivra ses opérations tant que toutes les attaques et toutes les menaces contre des civils n'auront pas cessé, tant que les forces de Kadhafi n'auront pas réintégré leurs bases et tant qu'un accès humanitaire total, sûr et sans entrave aux populations nécessitant une assistance n'aura pas été établi", a-t-il ajouté. L'alliance militaire, qui a pris le relais des Etats-Unis, assure depuis le 31 mars le commandement des opérations menées en Libye pour faire appliquer la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies.

"PLUS SACRÉ QUE L'EMPEREUR DU JAPON"

Les rebelles libyens, les Etats-Unis et l'Union européenne réclament le départ du colonel Kadhafi, au pouvoir depuis 1970, mais celui-ci a répété que son peuple l'"aime", affirmant qu'il était pour eux "plus sacré que l'empereur du Japon ne l'était pour son peuple".

"Nous sommes prêts à négocier avec la France et les Etats-Unis mais sans condition", a encore dit le dirigeant libyen dans sa première apparition publique depuis le 9 avril. "Nous ne nous rendrons pas mais je vous appelle à négocier. Si vous voulez le pétrole, nous passerons des contrats avec vos compagnies, ce n'est pas la peine de mener une guerre".

Sur le terrain, deux explosions ont été entendues à l'aube samedi dans le nord de Tripoli après des survols pendant plusieurs heures des avions de l'Otan, a rapporté une correspondante de l'AFP. Des membres des forces gouvernementales libyennes ont par ailleurs pris d'assaut samedi la localité oasis de Jalo, dans le désert à près de 300 km au sud du bastion rebelle de Benghazi, tuant six civils, a annoncé la rébellion.

"Soixante-dix véhicules sont entrés dans Jalo, en venant du Sud", a déclaré un rebelle. "Ils ont tué six civils, dont l'un achetait du pain à la boulangerie et les cinq autres étaient des employés". L'attaque a eu lieu dans la matinée, et les troupes du régime ont continué leur avancée vers le nord, en direction de la ville fantôme d'Ajdabiya, distante d'un peu plus de 150 km.

"Il semble que Kadhafi soit en train d'ouvrir un autre front dans le sud", a déclaré un autre rebelle. "Ce n'est pas bon signe", a estimé Jalal al-Gallal, un porte-parole du Conseil national de transition, organe représentatif de l'opposition basé à Benghazi, confirmant l'attaque et le bilan des morts. "Kadhafi a envoyé des forces dans le désert pour semer la peur, la mort et la destruction, mais il n'a pas suffisamment de troupes pour sauvegarder ses gains,", selon lui.(Fonte "Le Monde.fr")