yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: Crna Gora je juče dobila novu vladu, opet bez Mila Đukanovića, a njegov nasljednik Duško Marković poručio je da ne pravi otklon od svog partijskog šefa i pozvao opoziciju da opet uđe u izvršnu vlast. “Otvoren sam za ulazak u vladu svih koji su spremni da sa sada vladajućim strankama rade zajedno za dobro Crne Gore. To se posebno odnosi na one političke subjekte i one političke lidere koji su zajedno sa nama radili na promociji modela vlade izbornog povjerenja. Šaljem im poruku da sam otvoren za njihovo učešće u vladi kad god to procijene i kada im to političke okolnosti dozvole”, poručio je novopečeni premijer Marković u parlamentu neposredno prije nego je položio zakletvu i primi čestitke od partijskog šefa i prethodnika. .....

video

Loading...

martedì 29 novembre 2016

Crna Gora je juče dobila novu vladu, opet bez Mila Đukanovića, a njegov nasljednik Duško Marković poručio je da ne pravi otklon od svog partijskog šefa i pozvao opoziciju da opet uđe u izvršnu vlast. “Otvoren sam za ulazak u vladu svih koji su spremni da sa sada vladajućim strankama rade zajedno za dobro Crne Gore. To se posebno odnosi na one političke subjekte i one političke lidere koji su zajedno sa nama radili na promociji modela vlade izbornog povjerenja. Šaljem im poruku da sam otvoren za njihovo učešće u vladi kad god to procijene i kada im to političke okolnosti dozvole”, poručio je novopečeni premijer Marković u parlamentu neposredno prije nego je položio zakletvu i primi čestitke od partijskog šefa i prethodnika. .....

O korupciji i kriminalu usput, zove opoziciju u VladuNe pravim otklon od Đukanovića: Bivši i novi premijer


Crna Gora je juče dobila novu vladu, opet bez Mila Đukanovića, a njegov nasljednik Duško Marković poručio je da ne pravi otklon od svog partijskog šefa i pozvao opoziciju da opet uđe u izvršnu vlast. 
“Otvoren sam za ulazak u vladu svih koji su spremni da sa sada vladajućim strankama rade zajedno za dobro Crne Gore. To se posebno odnosi na one političke subjekte i one političke lidere koji su zajedno sa nama radili na promociji modela vlade izbornog povjerenja. Šaljem im poruku da sam otvoren za njihovo učešće u vladi kad god to procijene i kada im to političke okolnosti dozvole”, poručio je novopečeni premijer Marković u parlamentu neposredno prije nego je položio zakletvu i primi čestitke od partijskog šefa i prethodnika. 
Odgovarajući na pitanja novinara, Marković je rekao da izmijenjeni sastav Vlade ne predstavlja otklon od Đukanovića. “Ovo je vlada koja treba da odgovori ključnom izazovu za Crnu Goru, a to je da se stvore pretpostavke za bolji život”, rekao je Marković. 
Komentarišući to što u Vladi nema Srba, Marković je rekao da su političke okolnosti dovele do toga. 
Izlažući planove u parlamentu, Marković je korupciju i organizovani kriminal pomenuo dva puta, u uvodnim napomenama, gdje je osvrćući se na aktuelno stanje rekao da su kroz integracione procese sprovedene  brojne i važne reforme, posebno u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Kriminal i korupciju pomenuo je najavljujući da će Vlada  posvetiti posebnu pažnju ispunjavanju kriterijuma za zatvaranje ključnih poglavlja 23 i 24. “Izgradnji pravne države, odnosno intenzivnoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”, rekao je Marković.

Novi premijer je rekao da očekuje da se do 2019. zatvore sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom i nagovijestio da referenduma o ulasku u NATO neće biti, ali je u ekspozeu naveo da će Vlada nastojati da prevaziđe nerazumijevanja u odnosima sa “istorijskim saveznikom Rusijom”. “Vlada će završiti proces pristupanja Crne Gore u NATO. Očekujemo završetak procesa ratifikacije Protokola o pristupanju prije proljeć. Vlada će odmah nakon toga predložiti Skupštini da bez odlaganja potvrdi validnost tog Protokola”, naveo je Marković. On je poručio i da će nova Vlada dati puni doprinos rasvjetljavanju detalja “zločinačkog nauma prema Crnoj Gori i njenom premijeru”. “Ruka pravde mora stići svakoga ko je brutalno udario na temelj države. Bilo da su stranci ili crnogorski državljani” rekao je Marković. 
Imperativ Vlade, kada je u pitanju ekonomija, poručio je, mora biti definisanje formule za ostvarenje dinamičnijeg, održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta. “Po prosječnoj stopi u rasponu između 3,5 i 4 odsto godišnje”, kazao je on.   Vlada, kazao je Marković,  treba da obezbijedi da se tekuća javna potrošnja finansira isključivo iz izvornih prihoda, bez novog zaduživanja. “Ključno je i rješavanje fiskalnih problema lokalnih samouprava. Važno je da lokalne samouprave budu dio ovih napora: da racionalizuju zaposlenost, eliminišu barijere investicijama i biznisu, obezbijede održivo finansiranje svake od 23 lokalne zajednice”, naveo je, između ostalog, premijer u ekspozeu koji je predstavljen bez prisustva opozicije. Najavio je finalizaciju projekat podvodnog kabla do Italije i početak istraživanja nafte i gasa u crnogorskom podmorju. Marković je najavio i osnivanje  eko fonda, iz koga će se finansirati projekti i programi usmjereni na saniranje posljedica zagađenja i unapređenje životne sredine.
Marković je obećao i investicije u turističku i saobraćajnu infrastrukturu sjevera čime će se, kako tvrdi, dati dodatni impuls realizaciji projekata na prostoru Bjelasice i Komova, durmitorskog područja i Hajle. “Preispitaćemo postojeći model koncesija i u svim slučajevima u kojima se korišćenje prirodnih bogatstava pokaže neadekvatnim, uvesti nove modele i uslove njihovog korišćenja”, rekao je Marković, osvrćući se na prerađivačku industriju.

Markovićeva Vlada će, kako je najavio, predložiti donošenje novog prostornog plana Crne Gore, budući da se postojeći odnosi na period do 2020. godine. Donijećemo prostorni plan posebne namjene za obalno područje, kao prvi korak ka integralnom upravljanju ovim prostorom. Istovremeno, insistiraćemo na najvećem stepenu usklađenosti prostorno-urbanističkih planova sa ovim planom višeg reda. “Donijećemo i prostorne planove posebne namjene za Skadarsko jezero i Prokletije, detaljne prostorne planove za prostor višenamjenskih akumulacija na Morači i Komarnici, kao i za Jadransko-jonski autoput”, rekao je Marković. Kada je riječ o poreskom sistemu, naveo je Marković u ekspozeu, u fokusu će biti očuvanje stabilnosti i predvidivosti poreske politike, “uz imperativ da se poreske stope neće povećavati”.  Marković je najavio  uvođenje nastave na engleskom jeziku od samog početka osnovnog obrazovanja. “Obrazovanje na Univerzitetu biće podržano besplatnim studiranjem u petogodišnjem periodu. To nas obavezuje na jasno profilisanje upisne politike i usklađivanje sa potrebama razvoja ekonomije i okolnostima na tržištu rada. Posebno  zbog naših strateških razvojnih grana - turizma i poljoprivrede”, naveo je premijer. Postojeća administracija, ocijenio je Marković, glomazna je i skupa. “Uprava mora biti racionalizovana i efikasna, sa optimalnim brojem zaposlenih”, rekao je on. Cilj je, rekao je, stvaranje više šansi za zaposlenje mladih. Obećao je i da će Vlada  obezbijediti poslodavcima subvenciju poreza i doprinosa na zarade za lica koja zaposle, a koja su izgubila posao uvođenjem stečaja i za tehnološke viškove.
Nećemo više svoje medije, moraće se poštovati zakoni
Nova Vlada niti će imati svoje medije, niti će se baviti uređivačkom politikom postojećih medija, kaže se u Markovićevom ekspozeu. “U političkoj ravni, ponoviću, ne želimo svoje medije, ali ne želimo ni da mediji, umjesto nužne potrebe ukazivanja na greške i kritike, preuzmu vođenje Vladine politike”, naveo je Marković izlažući plan.
Ono na čemu će Vlada insistirati je, navodi se,  poštovanje zakona i u ovoj sferi društvenog djelovanja. Jednako kao i na svim ostalim poljima.
“Zbog toga cijenim da je potrebno donijeti sveobuhvatnu medijsku strategiju, koja će uključiti zakonodavne, medijske, društvene i kulturološke potrebe crnogorskog društva i podstaći nas na analizu i promjene u paketu medijskih zakona”, naveo je Marković.
Milo neće u poslanike, ostavka brzo
Na jučerašnjoj sjednici konstatovane su ostavke Markovića, Janovića, Boškovića i Simovića na poslaničke funkcije. 

Sagovornik “Vijesti” iz DPS-a najavio je da su za sada ostavke podnijeli samo članovi partije koji su otišli na funkcije u izvršnoj vlasti, a da će to uskoro učinti i predsjednik DPS-a i bivši premijer Milo Đukanović, Vladan Vučelić i drugi članovi koji će preuzeti, ili su već na drugim državnim funkcijama.
Posebna pažnja za zdravstvo, insistiraće na češćim pregledima
Marković je u ekspozeu naveo da su identifikovani “određeni problemi” crnogorskog zdravstvenog sistema. “A najveći su: nepouzdano i neefikasno upravljanje finansijskim resursima, liste čekanja i nezadovoljstvo pacijenata, i nizak nivo materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu. Naša namjera je da na primarnom nivou uvedemo širi spektar medicinskih usluga, koje će biti dostupnije za sve kategorije stanovništva. Na taj način smanjuju se visoki terapijski troškovi, a zdravstvene usluge kao što su pregledi i liječenja specijalista i supspecijalista, kao i operativni zahvati – postaju brže i efikasnije”,  naveo je novi premijer.  Potrebno je, dodao je, ojačati i preventivnu zdravstvenu zaštitu, kroz primjenu perodičnih sistematskih pregleda. “To će umanjiti pasivan odnos prema sopstvenom zdravlju, koji je izazov crnogorskog društva. Efekti ovakvog pristupa biće dugoročno smanjenje troškova zbog skupih modela liječenja, posebno u slučajevima kasnog otkrivanja bolesti, a najčešće i liječenja van zemlje. Obezbijedićemo i bolju gerijativnu medicinsku zaštitu” kazao je Marković u ekspozeu,  i dodao da će zdravstvo biti pod posebnom pažnjom Vlade.
da "vijesti.me"

Nessun commento: