yYAXssKCQaUWZcXZ79RJTBLvo-c;SfREtjZ9NYeQnnVMC-CsZ9qN6L0 Finance, Economics, Globus, Brokers, Banks, Collateral-Oriano Mattei: A2A-EPCG..... NEL 2009 LA MULTIUTILITY A2A CHE RICORDO ESSERE CONTROLLATA DAI COMUNI DI MILANO E BRESCIA E CIOE' SOLDI PUBBLICI INVESTIVA LA SOMMA DI € 450.000.000 CIRCA PER ACQUISTARE AZIONI DELLA SOCIETA' ELETTRICA DI STATO MONTENEGRINA EPCG. BENE... OGGI LA MULTIUTILITY A2A RICHIA DI PERDERE TUTTO IL CAPITALE O IN GRAN PARTE INVESTITO NEL 2009 ... I SINDACI CHE SI SONO SUCCEDUTI NON SI SONO MAI INTERESSATI DI SALVAGUARDARE I SOLDI DEI PROPRI CITTADINI E STIAMO PARLANDO DI CENTINAIA DI MILIONI DI EURO... QUESTA OPERAZIONE RICORDO FU FATTA DURANTE IL GOVERNO BERLUSCONI E RICORDO CHE LO STESSO PREMIER ACCOLSE A BRACCIA PARTE L'ALLORA PREMIER MONTENEGRINO MILO DJUKANOVIC DICHIARANDO CHE IL PREMIER MONTENEGRINO ERA L'UOMO DELLA PROVVIDENZA E L'UNICO CHE ERA IN GRADO DI RENDERE STABILI I BALCANI. OGGI I BALCANI SONO NEL TOTALE CAOS E L'INVESTIMENTO DI A2A RISCHIA SERIAMENTE DI SVANIRE NEL NULLA. ORA IO DICO : MA E' POSSIBILE CHE NON ESISTE NESSUNO CHE PRENDA SERIAMENTE IN MANO QUESTA VICENDA E FACCIA CHIAREZZA ? CREDO CHE I CITTADINI MILANESI E BRESCIANI ABBIAMO LA POSSIBILITA' SERIA DI SAPERE DOVE SONO FINITI I LORO SOLDI E CHI HA BENEFICIATO DI QUESTA FOLLE OPERAZIONE.......

video

Loading...

domenica 4 giugno 2017

A2A-EPCG..... NEL 2009 LA MULTIUTILITY A2A CHE RICORDO ESSERE CONTROLLATA DAI COMUNI DI MILANO E BRESCIA E CIOE' SOLDI PUBBLICI INVESTIVA LA SOMMA DI € 450.000.000 CIRCA PER ACQUISTARE AZIONI DELLA SOCIETA' ELETTRICA DI STATO MONTENEGRINA EPCG. BENE... OGGI LA MULTIUTILITY A2A RICHIA DI PERDERE TUTTO IL CAPITALE O IN GRAN PARTE INVESTITO NEL 2009 ... I SINDACI CHE SI SONO SUCCEDUTI NON SI SONO MAI INTERESSATI DI SALVAGUARDARE I SOLDI DEI PROPRI CITTADINI E STIAMO PARLANDO DI CENTINAIA DI MILIONI DI EURO... QUESTA OPERAZIONE RICORDO FU FATTA DURANTE IL GOVERNO BERLUSCONI E RICORDO CHE LO STESSO PREMIER ACCOLSE A BRACCIA PARTE L'ALLORA PREMIER MONTENEGRINO MILO DJUKANOVIC DICHIARANDO CHE IL PREMIER MONTENEGRINO ERA L'UOMO DELLA PROVVIDENZA E L'UNICO CHE ERA IN GRADO DI RENDERE STABILI I BALCANI. OGGI I BALCANI SONO NEL TOTALE CAOS E L'INVESTIMENTO DI A2A RISCHIA SERIAMENTE DI SVANIRE NEL NULLA. ORA IO DICO : MA E' POSSIBILE CHE NON ESISTE NESSUNO CHE PRENDA SERIAMENTE IN MANO QUESTA VICENDA E FACCIA CHIAREZZA ? CREDO CHE I CITTADINI MILANESI E BRESCIANI ABBIAMO LA POSSIBILITA' SERIA DI SAPERE DOVE SONO FINITI I LORO SOLDI E CHI HA BENEFICIATO DI QUESTA FOLLE OPERAZIONE.......


EPCG povlači odluke o pokriću gubitaka: Ispravljaju greške ili se boje tužiocaOdbor direktora Elektroprivrede predložio je  skupštini akcionara da ukine odluke o pokriću gubitaka i smanjenju osnovnog kapitala sa pratećim izmjenama Statuta od 30. juna 2015. i odluku o odobravanju knjiženja od 9. septembra 2016. godine, saopšteno je juče „Vijestima“.
Poništenje ovih odluka znači i da više nema profita koji je prikazivan protekle tri godine, zbog čega neće biti ni isplaćena dividenda. Odbor je ovo predložio na inicijativu kompanijskog menadžmenta, gdje većinu imaju predstavnici italijanske kompanije A2A.
O tim predlozima izjasniće se skupština akcionara 3. jul.
Kako su objasnili iz EPCG odluke ukidaju jer 2. jula 2015. godine, kada su podnijeli zahtjev za odobravanje smanjenja osnovnog kapitala društva od 96 miliona eura po osnovu pokrića knjiženih gubitaka i isplate akcionarima pa do 25. maja ove godine  nijesu dobili pozitivan odgovor Komisije za hartije od vrijednosti.
“Ta činjenica onemogućava i izradu bilansa za poslovnu 2016. godinu... Ukoliko Skupština akcionara 3. jula usvoji predložene odluke EPCG će sačiniti finansijske iskaze za 2016. godinu koji će na adekvatan način inkorporirati i promjene koje proizilaze iz poništenih odluka, a sve u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardom i zakonima o računovodstvu i reviziji”, objasnili su iz EPCG.

Član predsjedništva Građanskog pokreta URA Dejan Mijović, koji je bio član odbora EPCG tokom Vlade izbornog povjerenja, kazao je “Vijestima” da EPCG mijenja odluke jer je možda „proradio italijanski tužilac, jer ovaj naš sigurno nije“.
Krajem marta ove godine Mijović je podnio italijanskom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv kompanije A2A zbog, kako je naveo, lažnog prikazivanja finansijskih bilansa  koje prema njihovom zakonu  predviđa kaznu i do pet godina zatvora. 
“A2A je nezakonito smanjila kapital EPCG za 97 miliona i isknjižila 235 miliona eura akumuliranih gubitaka iz finansijskih bilansa EPCG”, kazao je Mijović.
On je više puta upozoravao da vlast ne reaguje na javne prozivke da je A2A nezakonito smanjila kapital EPCG i time omogućava A2A da pokuša nezakonito prisvojiti oko 28,5 miliona eura tako dobijenog profita, i otvoreno sumnjao da se radilo o korupciji na visokom nivou.
Poslije oslobađanja starih gubitaka i smanjenja kapitala EPCG je trebalo da podijeli akcionarima za dvije godine oko 50 miliona eura dividende.
Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV) prekinula je postupak razmatranja zahtjevu EPCG za evidentiranje smanjenja kapitala do dostavljanja mišljenja Instituta sertifikovanih računovođa i revizora Crne Gore, i postupanja EPCG po istom.
Iz KHOV je potvrđeno  da je taj zaključak o prekidu postupka donijet 30. decembra 2016. godine, kao i da nijesu upoznati  sa novim informacijama u vezi ovog slučaja.
Oni su smatrali da način na koji je EPCG  smanjila osnovni kapital nije bio u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, zbog čega nijesu željeli da daju saglasnos.
di Milorad Milosevic per "vijesti.me"

Nessun commento: